Trình tự thực hiện đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu cấp tỉnh tại Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng từ tháng 5/2023 như thế nào? Căn cứ tại tiểu mục 16 Mục 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 quy định trình trình ...
Xem thêm
Trình tự thực hiện đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu cấp tỉnh tại Văn phòng đăng ký đất đai áp dụng từ tháng 5/2023 như thế nào? Ngày 28/4/2023, Bộ Tài nguyên môi trường ban hành Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ ...
Xem thêm
Thời hạn sang tên sổ đỏ sau khi đã ký hợp đồng mua bán đất là bao lâu? Nếu quá hạn có bị xử phạt không? Thời hạn sang tên sổ đỏ sau khi đã ký hợp đồng mua bán đất là bao lâu? Theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai ...
Xem thêm
Để tách thửa đất thổ cư, đất nông nghiệp thành nhiều phần khác nhau thì thửa đất đó cần đáp ứng được những điều kiện mà pháp luật quy định. Tách thửa đất thổ cư, đất nông nghiệp là gì? Theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, ...
Xem thêm
Từ ngày 20/5/2023, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành.Theo đó, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023 lần lượt là:Thủ tục cấp sổ đỏ onlineCụ ...
Xem thêm
Trường hợp nào thì được đính chính thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:a) Có sai ...
Xem thêm
1. Không đáp ứng đủ điều kiện chuyển nhượng đất Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng đất như sau:- Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp ...
Xem thêm
Nhà đầu tư bất động sản đang đổ tiền vào đâu trong những tháng đầu năm? Nhiều nhà đầu tư bất động sản (BĐS) cũng cho biết, chiến lược mở rộng thị trường của nhiều doanh nghiệp BĐS là dịch chuyển sang các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt những ...
Xem thêm