Trường hợp nào thì được đính chính thông tin ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, trường hợp có sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc cá nhân của chủ sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sẽ có trách nhiệm đính chính thông tin Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Theo đó, trong trường hợp bạn bị sai năm sinh ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sẽ có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót cho bạn. Do đó, bạn không cần xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Hồ sơ xin đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những loại giấy tờ gì?

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo quy định trên, khi thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị đính chính

(2) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra, bạn cũng nên chuẩn bị cái loại giấy tờ tùy thân để so sánh, đối chếu nhằm tránh trường hợp lại tiếp tục xảy ra sai sót.

Trình tự, thủ tục đính chính thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

  1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

  1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  2. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, theo quy định trên, khi phát hiện có sai sót trên Giấy chứng nhận thì bạn phải mang Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót đó cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp nếu lỗi thuộc về bạn thì bạn phải nộp đơn đề nghị đính chính thông tin.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra, trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

———————————

Chi nhánh văn phòng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC THỊNH HÀ TIÊN

Địa chỉ: Số 21 QL80, Kiên Tân, H.Kiên Lương, T.Kiên Giang

Điện thoại: 0911 09 12 09

Website: https://nhadatkienluong.vn/

Follow fanpage để cập nhật thêm các thông tin về dự án nhé!! https://www.facebook.com/profile.php?id=100080248406525

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Dự án so sánh

So sánh (0)